Aktuální projekty

[T:no_tr_for=@top_reference]

DalšíPředchozí

Lesopark Cibulka

1
Objednatel

Hlavní město Praha,

Mariánské nám. 2, Praha 1

Projektant

Girsa AT spol.s.r.o.

Doba výstavby1. 8. 2013 – 28. 7. 2014

Nejstarší zmínky o usedlosti v okolí dnešní Cibulky pochází ze 14. století. Projekt řeší obnovu souvisejících architektonických objektů jako nejstarší rohlednu na území Prahy včetně přilehlých zdí ukončenou portálem se sochou Laokóna – Dantovo peklo.

Mezi další romantické prvky areálu patří Poustevna, která byla vytvořena jako kopie stavby nacházející se v saském Meiningemu. Dalším objektem je Studánka v neogotickém duchu ležící v úzkém údolí těsně vedle potoka pramenícího v oblasti Vidoule,

kde bude opravem i cihlelný most.

Regenerace Modřanské vinice

2
Objednatel

Městská část Praha 12

Projektant

RHM Projekt, spol. s r.o.

Na Domovině 690, Praha 4

Doba výstavby20. 12. 2013 – 28. 5. 2014

Modřanská – takzvaná „Arcibiskupská vinice“ se nachází na jihozápadním terasovitě upraveném svahu nad křižovatkou komunikací Modřanská a Chuchelská. Celý areál vinice je jedinečným krajinotvorným prvkem Modřan a významnou historickou kulturní památkou Prahy. V rámci projektu bude vedle stávajícího viničního domu ze 17. století bude vybudována replika původní stodoly, budou zrealizovány opěrné stěny, oplocení areálu nové komunikace, parkoviště a sadové úpravy včetně drobných staveb altánu 

a studny.

Klášterní terasy v Lysé nad Labem

3
Objednatel

Město Lysá nad Labem

Projektant

Agora - stavební a architektonický atelier s.r.o.

Doba výstavby1. 8. 2013 – 30. 12. 2015

Klášterní terasy před bývalým Augustiniánským klášterem se nachází v polabí východně od Prahy. Řešené území tvoří tři úrovně teras s centrálním schodištěm na hlavní ose budovy kláštera. Do současné doby byly terasy neudržované porostlé travním porostem a náletem. Hlavním účelem je obnova klášterních teras v Lysé nad Labem odpovídající ve stavu původního řešení z období kolem roku 1900. Bude realizována oprava zbývajících zdí, dostavba nových zídek, úprava jednotlivých teras a navazujících ploch, sadovnické úpravy, odvodnění, osvětlení a příprava přípojek nn, vody a kanalizace pro letní kavárnu. Pro budoucí galerii Matyáše Brauna je vytvořen prostor na prostřední terase.

Dostavba Obecního domu v Radonicích

4
Objednatel

Obec Radonice

Na Skále 185, 250 73 Radonice

Projektant

ARI STAVEBNÍ s.r.o. Praha 9

Doba výstavby20. 10. 2013 – 29. 5. 2014

Dostavba nového domu občanské vybavenosti, který má tři nadzemní podlaží. V přízemí se nachází hlavní vstup do budovy pro veřejnost, v levé části objektu je umístěna prodejna potravin se zázemím a v pravé části ordinace lékaře se zázemím a malá provozovna se zázemím. V II.NP. je umístěna zasedací a přednášková místnost pro 50 lidí se šatnou a zázemím, další provozovna
a sociální zařízení pro veřejnost navštěvující tyto prostory. V III.NP. v podkroví budou vybudovány čtyři bytové jednotky, které mají zajištěný samostatný vstup po venkovním schodišti z boční části budovy s napojením na komunikaci Nad Školou. Součástí dodávky jsou přípojky inženýrských sítí a venkovní úpravy. Jedná se o úpravy komunikací a zahradnické úpravy na přilehlých pozemcích.

Odstranění vlhkostí DPS Bulovka

5
Objednatel

Městská část Praha 8

Projektant

Projektový atelier M – ing. Marek

Poupětova 3, Praha 7

Doba výstavby20. 10. 2013 – 31. 3. 2014

Stávající objekt DPS Bulovka je situován v městské zástavbě – Libeň, v ulici Bulovka. Je provozován OÚSS Praha 8 a využíván jako Dům s pečovatelskou službou. Budova je cca z roku 1930, má 4 nadzemní podlaží a 1 až 2 podzemní podlaží. Objekt je situován podél komunikace Bulovka do svažitého terénu. Projekt řeší odstranění vzlínající vlhkosti obvodových stěn, vybudování nových zpevněných ploch včetně sadových úprav a mobiliáře.

Obnova fasád ul. Husova na Praze 1

6
Objednatel

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Projektant

GIRSA AT, spol. s.r.o.

Doba výstavby20. 8. 2013 – 30. 12. 2013

Dům Čp. 352/I je rozsáhlý trojkřídlý dvoupatrový objekt založený mezi ulicemi Husova, Jilská a Na Pernštýně. Stojí na místě románských a později goticky přestavěných domů. Tyto tři samostatné domy byly propojeny v roce 1666 a již v této době největší z nich fungoval jako pivovar. Další objekt k nim byl přikoupen ještě do roku 1702. Dnešní vzhled je raně barokní s klasicistními úpravami z roku 1844 a 1861.Akcent průčelí do ulice Na Pernštýně vytváří bosovaný portál hlavního vjezdu s rozeklaným štítem, s motivy ovoce v pentlích, a pískovcová socha sv. Judy Tadeáše v nice mezi okny 2. Patra z dílny Františka Preisse z roku 1697. Siluetu průčelí doplňuje střešní altán (zvaný „věž“). Projekt řeší celkovou obnovu fasád včetně restaurování kamených prvků.

Obnova dřevostavby ve Vrchlabí

7
Objednatel

Město Vrchlabí

Projektant

Ing. Jan Chaloupský aut. Ing.

Trutnov

Doba výstavby20. 7. 2013 – 16. 6. 2014

Dům stojí v centrální části historického jádra města a MPZ Vrchlabí, na náměstí Míru jižně od farního kostela sv. Vavřince.
Je hodnotnou klasicistní stavbou, součást vlastně první, slohově i stavebně velmi kvalitní vlny přezdívání starší dřevěné zástavby v první polovině 19. století. Projekt řeší obnovu fasády včetně zdobných prvků, výměnu okeních a dveřních výplní. Podřezání zdiva
a ostatní odstranění vlhkosti. Dvorní přístavbu včetně obnovy pavlače. Sanaci nosných dřevěných konstrukcí. Náročnou výměnu
a repasi kamenného soklu včetně sloupů a jejich statické zajištění.

Zámek v Komořanech, obnova fasád a krovu

8
Objednatel

Český hydrometeorologický ústav

Projektant

Ing. Jiří Šír – VISTA, Alešova 60

400 01 Ústí nad Labem

Doba výstavby1. 4. 2013 – 30. 12. 2014

Zámek Komořany byl původně středověká tvrz, přestavěná v 16. století. Znovu přestavěna v 18. století a upravena na letní sídlo zbraslavských opatů. V zámku je v současné době umístěn Hydrometerologický ústav. V ramci projektu je řešena obnova střešní krytiny včetně klempířských konstrukcí, statické zajištění stavebních prvků, obnovu fasád a odstranění vlhkosti zdiva zdiva tlakovou injektáží.

Rekonstrukce bývalé pivovarské lednice

9
Objednatel

soukromá osoba

Projektant

-

Doba výstavby20. 2. 2013 – 30. 12. 2018